6М030100 – Құқықтану

Шифр – оқу   бағдарламаның атауы:

7М03101 – Құқықтану.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу үрдісі, мерзімі:

Күндізгі: 1-1,5 жыл, 2 жыл.

Берілетін дәреже:

7М03101-«Құқықтану»  оқу  бағдарлама   бойынша Құқықтану магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы:

Барлық меншік нысандары, мемлекеттік органдар, мекемелер мен ұйымдар болып табылады, мемлекеттік реттеу нарықтық инфрақұрылым, ғылыми-зерттеу және даму институттарының сілтемелері экономиканы бақылайды.

7М03101-«Құқықтану»  оқу  бағдарлама   бойынша магистрі  келесі бағыттар бойынша ұйымдастырушылық және басқарушылық талдау, ғылыми-зерттеу, (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызмет түрлерін орындай алады:

 • заң шығару қызметі, нормативтік құқықтық актілерді дайындау;
 • құқық қолдану қызметі, қызметтік міндеттердің шегінде шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық нормаларды іске асыруға байланысты іс-әрекеттерді жасау; құқықтық құжаттарды ресімдеу;
 • құқық қорғау органдары, заңдылықты, адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қоғамдық тәртіпті қорғау; жеке, мемлекеттік меншік нысандарын қорғау; алдын алу, жолын кесу, анықтау, жария ету және құқық бұзушылықтарды тергеу; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүделерін қорғау;
 • сараптама-кеңес беру қызметі: заңгерлік көмек, заңгерлік кеңес беру;
 • нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру;
 • ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет: ұйымдастыру және басқару функцияларын жүзеге асыру;
 • ғылыми-зерттеу қызметі, құқықтық мәселелер бойынша зерттеулер жүргізу;
 • олардың кәсіби қызметінің бейініне сәйкес ғылыми зерттеулерге қатысу;
 • педагогикалық қызметі, құқықтық пәндерді оқыту; құқықтық тәрбие беруді жүзеге асыру.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Магистрдің кәсіптік қызмет объектілері профильді оқыту – құқықтық, әкімшілік басқару, сараптамалық-консультациялық, ұйымдастырушылық және басқарушылық; ғылыми және педагогикалық дайындықта – оқу, ғылыми-зерттеу, әдістемелік, әкімшілік-басқарушылық, ұйымдастырушылық-әкімшілік.

Кәсіби қызметінің пәні:

Құқық магистрінің кәсіби қызметінің пәні жалпы, жеке және нақты заңдардың көрінісі мен әрекеттерін, сондай-ақ оңтайлы шығындар бойынша үздік нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін резервтерді анықтаудың шарттары мен факторларын зерттеу болып табылады.

Кәсіби қызметінің түрлері:

Өндірістік және кәсіптік қызмет – осы саладағы магистрлердің айрықша құзіреті, өйткені оқу процесі құқықтық мәселелерді мұқият зерделеуді талап етеді, оның ішінде:

 • құқық қолдану қызметі;
 • құқық қорғау;
 • педагогикалық қызмет.

Осы мамандық бойынша магистрлердің жобалық қызметі екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: жобалаудың ұйымдастырылуы және негіздемесі. Ұйымдастыру дизайны заңды мәселелерді шешу үшін күтілетін нәтижелерді негіздеу, оларды жүзеге асыру және бейімдеу үшін ұйымдастырушылық құрылымдарды дамытуды қамтиды. Жобаларды негіздеу жобалық есептерді дайындауды және жүзеге асыруды, қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеуді қамтиды.

Осы саладағы магистрлерді ғылыми-зерттеу қызметі жоғары оқу орындарының ғылыми бағдарламалары шеңберінде және ғылыми-зерттеу институттарының, кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті зерттеу топтары шеңберінде жүзеге асырылады. Құқықтану саласындағы ғылыми ынтымақтастықтың халықаралық бағдарламаларына ерекше орын беріледі.

Оқу (педагогикалық) қызметі. Осы профильді бітірушілердің білім беру (педагогикалық) қызметі жалпы білім беретін оқу орындарында, бастауыш, орта және жоғары оқу орындарында кәсіби қызметте (құқықтық пәндерді оқыту) тұрады.

Мамандық бойынша бітіруші магистр төмендегідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

7М03101-«Құқықтану»  оқу  бағдарлама   бойынша магистратура кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

мамандандырылған оқыту, құқық қорғау органдарында, сот органдарында, әділет органдарында, мемлекеттік органдарда, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда жұмыс істеген жағдайда; ғылыми педагогикалық дайындық, білім беру саласында жұмыс істеу, ғылыми-әдістемелік жұмысқа тарту.

Практика базалары:

 • Ақтөбе облысы бойынша әділет департаменті;
 • Ақтөбе облысындағы мемлекеттік қызмет көрсету орталығы;
 • Ақтөбе облыстық сот актілерін орындау департаменті;
 • Ақтөбе облысының нотариалдық палатасы;
 • Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөлімі және т.б.