6М052000 – Іскерлік әкімшілікті жүргізу

Шифр – оқу   бағдарламаның атауы:

7М04108 – «Іскерлік әкімшілікті жүргізу».

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу үрдісі, мерзімі:

Күндізгі, 1  және 2 жыл.

Берілетін дәреже:

Іскерлік әкімшілікті жүргізу  магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы:

Бизнес  және  басқару

Кәсіби қызметінің нысандары:

басқару, әкімшілік және өндірістік процестер, қаржылық компаниялар, жеке компаниялар.

Кәсіби қызметінің пәні:

заманауи білімді басқару және менеджменттің басқару дағдыларын меңгеру, компанияның стратегиялық, қаржылық дамуын, бизнесті басқаруды, басқарудың ғылыми әдістерін зерттеу.

Кәсіби қызметінің түрлері:

ғылыми, ұйымдастырушылық, басқарушылық, қаржылық, технологиялық, әлеуметтік-экономикалық.

Мамандық бойынша бітіруші магистр төмендегідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

бағдарлама студенттерге кәсіптік салада жетекші орындарға ие болу үшін қажетті дағдыларды береді. Коммуникативтік дағдылар, ұйымдық құрылым және адам ресурстарын басқару.

Практика базалары:

Қазақстан банктерінің, «CNPC Ақтөбемұнайгаз» АҚ, ТНК «Қазхром»,  «Казахинстрах» АҚ,  «Сбербанк России» АҚ және т.б.