Бакалавриат

Модульдік оқу бағдарламасы – Бакалавриат

6В04101 - Экономика
6В04102 - Менеджмент
6В04103 - Есеп және аудит
6В04105 - Мемлекеттік және жергілікті басқару