6М051100 – Маркетинг

Шифр – оқу   бағдарламаның атауы:

7М04106 –Маркетинг.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2017 жылдың қараша айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агентігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссияның тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 3 жылға сәтті өтті.

Оқу үрдісі, мерзімі:

Күндізгі: 1 жыл; 1,5 жыл; 2 жыл.

Берілетін дәреже:

7М04106 – Маркетинг оқу   бағдарлама  бойынша экономика және бизнес магистрі және экономика ғылымдарының магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы:

әлеуметтік ғылымдар және бизнес.

Кәсіби қызметінің нысандары:

кәсіпорынның, ұйымдар мен фирмалардың психикалық процесі, мәне мен жағдайлары қызмет түріне қарамастан, меншік көлемі немесе нысанына, оқу орындарына және ғылыми-зерттеу институтттары мен ұйымдардың қызмет түріне тәуелсіз.

Кәсіби қызметінің пәні:

халықаралық саудадағы маркетингтік технологиялар, халықаралық нарықтағы маркетинг, өнімдерді сатуды басқару, логистика технологиясы, Маркетинг – менеджмент, кәсіпорындағы маркетингті басқару, Тұтынушылар мінез – құлқын зерттеу, стратегиялық маркетинг механизмі, Қызмет көрсету маркетингі, Банк секторындағы маркетинг.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • ұйымдастырушылық және технологиялық қызмет;
  • өндіру және басқару қызметі;
  • ғылыми-зерттеу қызметі;
  • шаруашылық субъектісінің маркетингтік қызметін жоспарлау;
  • Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу;

Практика базалары:

«Атамекен» ҰКП Ақтөбе филиалы, «Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, Маркетинг орталығы: кәсіптік бағдар беру және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық бөлімі», АҚ «Қазақтелеком», ЖШС «Рамазан», ЖШС «Ақтөбе нан», ЖШС «Дастан» (Hotel), Атамекен.

 

Модульдік білім беру бағдарламасы