Магистратура

Элективті модульдер каталогы 2020-2021 оқу жылы, Магистратура

экономика, құқық