6В04108 – Бизнес әкімшілік

Шифр – оқу   бағдарламаның атауы:

6В04108   Бизнес әкімшілік

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі, 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В04101- Экономика және бизнес  мамандығы  бойынша   бизнес әкімшілік бакалавры.

Кәсіби қызметінің саласы:

Бизнес  және  басқару

Кәсіби қызметінің нысандары:

Әр түрлі құқықтық нысандағы ұйымдар (коммерциялық, коммерциялық емес). Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар және жедел басқару шешімдерін жүзеге асыруды басқару орталықтары, сонымен қатар түлектер өз ісін құратын және дамытатын кәсіпкерлер болып табылатын құрылымдар.

Кәсіби қызметінің пәні:

Шағын және орта бизнестегі, халықаралық коммерциялық бизнестегі әкімшілік басқару, бағаның дамуы және баға саясатын жүзеге асыру, нарыққа ықпал ету формалары мен әдістерін жасау, сұранысты қалыптастыру және сатуды жылжыту. Ұйымдардың, кәсіпорындардың немесе мекемелердің стратегияларын іске асыру. Жедел басқару шешімдерінің тиімділігін бағалау үшін ақпаратты өңдеу, талдау және түсіндіру.

Кәсіби қызметінің түрлері:

Бизнес әкімші  персоналды, бизнесті және жаңа өнімдерді (қызметтерді) құру және нарыққа енгізу бойынша жобаларды басқаруға, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық жұмыстарды жүргізуге міндетті. Мансаптық өсу кезеңдері: талдаушы немесе корпоративтік басқару бөлімінің менеджері, бөлім бастығы, даму жөніндегі директор, атқарушы директор, корпорацияның бас директоры.

Практика базалары:

Фонд поддержки развития предпринимательства «Даму», ТОО «Трансэнерго», ТНК «КАЗХРОМ», Акимат Актюбинской области и г.Актобе, ТОО «Арт Строй Консалтинг», АО «Цесна банк», ТОО «Дияр холдинг», АО «Озенмунайгаз», АО «КАЗАХИНСТРАХ, АО ДБ «Сбер банк», АО «Каспий банк», АО «Forte bank», АО «Kassa Nova», Департамент государственных доходов МФ РК, ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», ТОО «Статус Проект» ТОО «Арлан Техногрупп» ТОО «Новоальжанский мелькомбинат», АО Жилстройсбербанк».