6D050600 – Экономика

Шифры мен атауы:

8D04101 «Экономика».

Аккредитациядан өтуі:

Оқу мерзімі:

3 жыл

Берілетін ғылыми дәреже:

8D04101 «Экономика»  оқу  бағдарлама   бойынша философия докторы (PhD).

Кәсіби қызмет аясы:

әлеуметтік ғылымдар және бизнес

Кәсіби қызмет объектісі:

Ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, коммерциялық және бизнес құрылымдары; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімдері, сараптамалық және консалтингтік компаниялар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер.

Кәсіби қызмет мәні:

кәсіптік экономикалық қызметтің әртүрлі салаларында типтік мәселелерді шешу үшін қажетті санаттар мен әдістер жүйесін меңгеру; ұйымның экономикалық қызметін ұйымдастыру және жетілдіру, инновациялық әдістер мен құралдарды пайдалана отырып білім  алушылардің  оқу үрдісін ұйымдастыру;

Кәсіби қызмет түрлері:

білім беру, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық, басқарушылық, технологиялық, әлеуметтік-экономикалық.